სისხლძარღვთა (არტერიების და ვენების) დაავადებების ინოვაციური, თანამედროვე “უსისხლო” მკურნალობის მეთოდი,

სისხლძარღვთა (არტერიების და ვენების) დაავადებების ინოვაციური, თანამედროვე “უსისხლო” მკურნალობის მეთოდი, უახლესი აპარატურით და მოწყობილობებით. ეს მეთოდი, უკვე საქართველოში ნ.ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარურ ცენტრშია დანერგილი.

არტერიებისა და ვენების მკურნალობის ინოვაციური, „უსისხლო“ და ნაკლებტრავმული მეთოდი, Straub Medical სისტემის გამოყენებით დანერგილია საქართველოში მხოლოდ ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარულ ცენტრში